Muaviye’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid ilk iş olarak Hazreti Hüseyin’in biatini almak için harekete geçti.
Hazreti Hüseyin daha önce hem babasına, hem de ağabeyine karşı ihanetlerine şahit olduğu Kufeliler’in samimiyetlerini anlamak için
yola çıkmadan önce Kufe şehrine elçi olarak amcazadesi (amcasının oğlu) Hz.Müslim Bin Akiyl Ve İki Oğlunu eçi olarak gönderdi.
Müslim’in önünde Hazreti Hüseyin’e biat eden Kufeliler daha sonra ihanet ederek Emeviler’in Müslim’i öldürmesine göz yumdular. Bu zatlar Muharrem ayının 7.nci günü şehit edilmiştir ve ilk Kerbela şehitleridir.
Günümüzde göçen (vefat eden) kişilerin 7.nci gününde düzenlenen anma ananesinin aslı bu olaya dayanmaktadır.

Kufe’ye doğru yola çıkan Hazreti Hüseyin Kufe ile Medine arasında bir yol takip etmeye zorlandı ve bunun üzerine Kerbelâ’ya geldi.
Kerbelâ’da Yezid’ e biyat etmesi istenen Hazreti Hüseyin buna karşı çıkınca kafilenin su ile başlantısı kesildi.
10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) iki ordu karşı karşıya geldi.
Hazreti Hüseyin’in 72 kişilik kuvvetleri karşısında, önce Hazreti Hüseyin adına gönderdigi elçi Müslim’e biat edip
daha sonra sözlerinden dönen 5 bin kişilik Kufe ordusu vardı.
Olayda Hazreti Hüseyin başı bedeninden ayrılmak sureti ile şehid edilirken yanındakilerden
erkek olarak ancak hasta olan Ali Zeynelabidin haricinde sağ kurtulan olmamıştır.