alfabeKur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. “Levh-i Mahfuz”, saklı levha demektir. Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma anlamına gelir. “Beraet” kelimesinin aslı “berae” fiilidir.

Tevbe Suresi veya Berae Suresi’nin başında besmele bulunmaz, bunun için birçok farklı açıklama getirilse de işin aslı Berat’ın ilk harfi olan “B”nin, “Bismillah” sözüne denk olmasıdır.

Konuyu B harfinin ortaya çıkışı ile açıklamaya devam edelim;

Kuran-ı Kerim’in “Bismillâh” ile başlaması gibi Tevrat da yine başında “B” harfi bulunan bir kelime olan “Bereşit” ile başlar. Bereşit aynı tamanda Tevrat’ın beş bölümünden ilkidir.

Bugün kullanılan hemen hemen bütün alfabeler Fenike alfabesinden türemiştir. Daha sonra da bugün İsrail’de kullanılan Aram alfabesi ortaya çıktı. “Alfabe” sözcüğü bu alfabenin ilk iki harfi olan “alef” ve “beth”ten gelmektedir. Alef İbranice’de “öküz” beth ise “ev” demektir. Daha sonra Araplar da kendi alfabelerini oluşturdular. İbranice gibi Arap alfabesinin kökeni de Fenike alfabesidir. “Alef” ve “Beth” Arapça’da “Elif” ve “Be”, Yunanca’da “Alfa” ve “Beta”, bugün bizim kullandığımız alfabede ise “A” ve “B” adını aldı.

Beyt Arapçada ev anlamındadır Ehl-i Beyt ise “ev halkı” anlamına gelir. Beyt Farçada da ev anlamına gelir. Beytullah kelimesi ise Arapça Allah’ın evi demek olup Kâbe hakkında kullanılan bir tabirdir. Hz. Ali Kâbe’nin içinde doğmuştur ve Kâbe’nin içinde doğan tarihteki tek şahıstır.

Hz. Ali “Kuran’ın sırrı Fatiha suresindedir, Fatiha’nın sırrı Bismillah’tadır, Bismillah’ın sırrı başındaki B harfindedir, Be harfinin sırrı ise altındaki noktadadır, ben de Be harfinin altındaki o noktayım” demiştir.

Ayrıca Hz. Aliye ait  “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” sözüne de işaret etmek gerekir.

Burada duralım ve Nokta, “Levh-i Mahfuz” bahsinin devamını size bırakalım..

Not:Tevrat da “Bereşit bara Elohim et haşamayim ve’et ha’aretz” ile başlayan cümlelerin “Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı” anlamına gelir. Yaratılmayı ifade eden İbranice fiil “bara” dır. Bu kelime Tevrat boyunca sadece Tanrı’nın fiilleri için kullanılır. İbranice dilinin uzmanları bu kelimenin anlamını “var olmayan bir şeyi var etme” olarak açıklarlar.