Kanber, Hz. Ali’nin mahbubu idi ve Ali her yere onu beraberinde götürürdü.
Hz.Ali’nin sofrasını da Kanber açar ve Kanber kapardı ve bu sofra aşk ile açılır ve aşk ile kapanırdı
ve sofrada aşktan başka söz edilmezdi. Kanber, esas itibariyle de cömert idi.
Kanbersiz düğün olmaz sözü de Hz. Ali’nin onu her yere beraberinde götürmesinden kinayedir. Devamı